โครงการ Big Brother (Season 4)

หน้าหลัก / กิจกรรม / โครงการ Big Brother (Season 4)

06 ม.ค. 2563

โครงการ Big Brother (Season 4)


หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ Big Brother (Season 4)
< สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 >
 
โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!
ที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ
มาเป็นคู่คิดทางธุรกิจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)
หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ
     - ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check  มูลค่า 30,000 บาท
     - สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO มูลค่า 20,000 บาท
     - สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit มูลค่า 30,000 บาท
     - หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจ มูลค่า 25,000 บาท
     - ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ Value beyond price
     - โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร Value beyond price
     - โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season) Value beyond price
เป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี) มูลค่า 3,000 - 5,000 บาท
     - ส่วนลด 20 % ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)
     - สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)
     - ส่วนลดโรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน Application TCC Connect 
     - ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย
     - ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหอการค้าไทยในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
• ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต 
  (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
• มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
• ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร
 
หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
• คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (วันที่ 28 ก.พ. 63) 
• บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน มี.ค. 63)
• ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (ภายในเดือน มี.ค. 63) 
• บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล
  (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 
 
หมายเหตุ: การพิจารณาคัดเลือกบริษัทน้องเข้าร่วมโครงการ และการจัดสรรบริษัทพี่เลี้ยงโดยคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สุด
 
เอกสารประกอบการสมัคร (แนบในลิ้งค์สมัคร)
1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ    
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(PDF) Click กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(Word) Click กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)
5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)
 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก 
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920
 
ภาพกิจกรรมภายใต้โครงการฯ 
ลงทะเบียน

ย้อนกลับ

ภาพประกอบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 3 (เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) สมัครขอใช้งบสนับสนุนได้แล้ววันนี้
อ่านต่อ
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 4) < สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2563 >
อ่านต่อ
ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ่านต่อ