รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2562-2563

กรรมการบริหาร

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์
บริษัท กรุงเทพโอเอคอมส์ จำกัด
Email: dej@bangkokoa.com
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
บริษัท โงวฮก จำกัด
Email: sumate@ngowhock.co.th
นายวิชาญ จิตร์ภักดี
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
Email: wichanj@scg.com
นายประวิทย์ ประกฤตศรี
บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด
Email: pravitp@mitrphol.com
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
บริษัท โอสถสภา จำกัด
Email: bangkokrinvest@gmail.com
Top