ประวัติ

รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2562-2563

รองประธานกรรมการ

นายไพรัช บูรพชัยศรี
บริษัท พิณสยาม จำกัด
Email: phairush_b@pinsgroup.com
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัธ - บัณฑูรย์ จำกัด
Email: chaiwat@cblaw.co.th
นายภูมินทร์ หะรินสุต
บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด
Email: bhumindr@haringroup.com
นายวิชัย อัศรัสกร
บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
Email: purinud@gmail.com
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Email: thapana.s@thaibev.com
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
Email: jingjai@loxley.co.th
นายสุรงค์ บูลกุล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Email: surong.b@pttplc.com
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
Email: palit@boonrawd.co.th
นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
Email: sarojc@yourtbc.com
นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Email: chusak@kcfresh.com
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Email: jiraphant_asv@thaivivat.co.th
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
Email: saravoot@redbullextra.com
นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างโชคชัย
Email: wirote_jirat@yahoo.com
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
บริษัทเอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Email: sawat_eng@hotmail.com
ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์
บริษัท เพชรคาร์แคร์ จำกัด
Email: jittin42@hotmail.com
นายปรัชญา สมะลาภา
บริษัท สมาพันธ์ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
Email: ps.samaphan@gmail.com
นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ
บริษัท กระบี่เจริญทรัพย์ จำกัด
Email: watana@aonangphupetra.com