รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2562-2563

ที่ปรึกษา

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
Email: kobkarn@ttc.toshiba.co.th,
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Email: thanavathp@yahoo.com,
นายธีรพงศ์ จันศิริ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Email: thiraphong.chansiri@thaiunion.com
นายปราโมทย์ มนูพิบูลย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Email: promote@cpall.co.th
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
บริษัท การบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
Email: panrawee@bangkokair.com
นายภูวดิท ปรีชานนท์
บริษัท กรชวัล 2002 จำกั
Email: phuvaditchamber@gmail.com
นายวัลลภ กิ่งชาญศิลป์
บริษัท รักษาความปลอดภัยกัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
Email: vallop@gutsgroup.com
นายวิกรม กรมดิษฐ์
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Email: varakorn@amata.com
นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด
Email: ben.t@nanyangtextile.com
นายวิรัตน์ ศิริสกุลงาม
บริษัท เอ พี เค ออโตพาร์ท 1988 จำกัด
Email: virat1296@gmail.com
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
Jelaotap2642@gmail.com,
Email: สำนักกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายศุภชัย เจียรวนนท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Email: nantida_won@truecorp.co.th,
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
Email: somkiat@tdri.or.th, mek@tdri.or.th
นายสมชัย ไกรครุฑรี
บริษัท ขาวสอาด มอเตอร์ส จำกัด
Email: som.kari@gmail.com
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์
santi@karnngern.com,
Email: santi@karnngern.com,
นายสาระ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Email: sara@muangthai.co.th,
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Email: surapon@surapon.com
นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
CEO Mike Group
Email: toy_mike50@hotmail.com
นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
Email: surin@smilingfish.com
นางอนุชิดา ชินศิรประภา
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
Email: anuchida_c@yahoo.com
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
Email: spavarolar@gmail.com
นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
หอการค้าจังหวัดชัยนาท
Email: chainatchamber@gmail.com
Top