รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2562-2563

กรรมการกิตติมศักดิ์

ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Email: ykiangsiri@yahoo.com
นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ
บริษัท เคอร์รี่ อินเตอร์แนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด
นายสุกิจ หวั่งหลี
บริษัท พูลผล จำกัด
Email: sukit@poonphol.com
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
Email: pipat.p@mama.co.th
ดร.สวราช สัจจมาร์ค
บริษัท เจ เอฟ พี จำกัด
Email: savarajs@yahoo.com
นายฉัตรชัย บุญรัตน์
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
Email: chatchai@malee.co.th
นายสมเกียรติ อนุราษฎร์
บริษัท สแปนมารีน จำกัด
Email: somkiat@spanmarine.com
Top