รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2562-2563

กรรมการ

นายชนินทธ์ โทณวณิก
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
Email: chanin@dusit.com
นายฮาราลด์ ลิงค์
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Email: haraldlink@bgrimmgroup.com
นายอรรถการ ตฤษณารังสี
บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
Email: arthakarn@wcs-thailand.com
นายสมิตร โอบายะวาทย์
บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด
Email: smith@bangkokarchitect.com
นายพิชัย จิราธิวัฒน์
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
Email: chpichai@central.co.th
นายประสาน ภิรัช บุรี
บริษัท ปรินทร จำกัด
Email: prasarn.b@bhirajburi.co.th
นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Email: kris@2-spot.com
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด
Email: chuchat.p@muangthaicap.com
นายอนุรุธ ว่องวานิช
บริษัท อังกฤษตรางู (แอลพี) จำกัด
Email: anurut@britishdispensary.com
นายรัฐพล ภักดีภูมิ
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ช เซอร์วิสเซส จำกัด
Email: rathapol@gec.co.th
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
Email: pui_wipawan@hotmail.com
นายสมบัติ ชินสุขเสริม
บริษัท ชินวัฒนา จำกัด
Email: sombat_chin@hotmail.com
นายสมชาติ คะวีรัตน์
หจก. อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์
Email: kaveerat9@hotmail.com
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
บริษัท นครสวรรค์สยามโนวา(1985) จำกัด
Email: virath2494@gmail.com
ดร. สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
บริษัท เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Email: j.charoen@yahoo.com
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
บริษัท วอลซูเปอร์สโตร์ จำกัด
Email: sakeson@walsuperstore.com
นายสุทิน พรมงคลชัย
หอการค้าจังหวัดมาหสารคาม
Email: Suthin.mk@gmail.com
นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์
Email: sombat.surinchamber@gmail.com
นายสมชาติ พงคพนาไกร
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
Email: mheekoon@yahoo.com
นายวันชัย นิ้วประสิทธิ์
วันชัยแมชชีนเนอรี
Email: wanchainewp@gmail.com
นายธีรชัย ชุติมันต์
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
Email: chutimant.teerachai8@gmail.com
นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วัสดุภัณฑ์
Email: sumphan_ppnk@yahoo.com
นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
Email: chonburi.ccb@gmail.com
ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล
หอการค้าจังหวัดนครนายก
Email: nayok9999@gmail.com
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
หอการค้าจังหวัดสงขลา
Email: kawispong_mrk@hotmail.com
นายสลิล โตทับเที่ยง
หอการค้าจังหวัดตรัง
Email: salilleng@gmail.com
นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา
หอการค้าจังหวัดยะลา
Email: yalachamber@hotmail.com
นายเอกชัย วงษ์วรกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพทอง จังหวัดแพร่
Email: a66_akachai@hotmail.com
นายอนุวัฒน์ ปัญจมาภิรมย์
บริษัท โกลบอล อะโกรเทรด จำกัด
Email: anuwat66@hotmail.com
นายวิทยา วิรารัตน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา
Email: virarut@gmail.com
นายวินัย มีชัย
หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
Email: Vinai_bonus@hotmail.com
ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
Email: mongkhonsrisawat@hotmail.com
นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
บริษัท ก.กรุงศรีเคหะการเกษตร จำกัด
Email: dan.kriangkrai@gmail.com
นายวัฒนา รัตนวงศ์
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
Email: vatana2004@yahoo.com
นางสาววาริณ ชิณวงศ์
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
Email: warin_chinnawong@hotmail.com
นายสุทธิโชค ทองชุมนุม
หอการค้าจังหวัดพังงา
Email: phangnga_thechamber@hotmail.com
นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย
หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Email: bigtoo_to@gmail.com
นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
ร้านนุ๊ก สตูล
Email: somchai_goit@hotmail.com
Top