รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2562-2563

ประธานกิตติมศักดิ์

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Email: photipong@muangthai.co.th
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
บริษัท ศรีราชานคร จำกัด
Email: vichien@pacificpark.co.th
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Email: ajva_tau@truecorp.co.th
นายประมนต์ สุธีวงศ์
บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด
Email: ncharoen@toyota.co.th
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

Email: phongsakbwm@gmail.com
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Email: isarav@mitrphol.com
Top