TSC ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้ทำบัญชี เข้าร่วมสัมมนาบัญชีเดียว พบกันได้ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

12 เม.ย. 2562

Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย      

 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้ทำบัญชีเข้าร่วมงานสัมมนา

"มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ"

ภายใต้ความร่วมมือของ 5 หน่วยงานพันธมิตร นำโดยกรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สภาวิชาชีพบัญชี, และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย) 

ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรม

สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


Top