ขอเชิญประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย

25 ม.ค. 2561

ขอเชิญประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ 

ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย

ภายใต้แนวคิด 

85 ปี แห่งความทุ่มเท "ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน"

ชิงเงินรางวัลรวม 85,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ได้ที่ : 
https://goo.gl/BZh6TT


Top