ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ Vietnam International Agriculture Fair 2019 ”

10 ต.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน

“ Vietnam International Agriculture Fair 2019 ”

 

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2562 
ณ ศูนย์ส่งเสริมการค้าฯ นครเกิ่นเทอ
 
 
      เป็นงานแสดงสินค้าด้านการเกษตรนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำติดต่อกันเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่นครเกิ่นเทอ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 มหานครขนาดใหญ่ของเวียดนามและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 
งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการค้าการลงทุน และการส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนามไปยังต่างประเทศ และเป็นโอกาสแนะนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการชาวเวียดนาม โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร
         2) วัตถุดิบสำหรับเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
         3) สินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐาน Vietgap และมาตรฐานโลกอื่นๆ
         4) เมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพสูง โดยในปีที่ผ่านมามีผู้แสดงสินค้าเข้าร่วม 200 ราย ซุ้มแสดงสินค้า 600 ซุ้ม และมีบริษัทเอกชนจากต่างประเทศเข้าร่วม อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และ ไทย
 
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : (84-292) 3821977 – 3821978
Fax : (84-292) 3830354
 


Top