อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำด้วยไม้ไผ่

02 ต.ค. 2562

เรื่อง อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำด้วยไม้ไผ่
 
เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ ว่า หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FASSAI) ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำด้วยไม้ไผ่ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (reusable) มีความปลอดภัยและใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศอินเดียมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประกอบกับปัจจุบันเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ช้อน ส้อม มีด หลอด แก้ว ที่ทำด้วยไม้ไผ่ได้ถูกนำกลับมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกเนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น FASSAI จึงได้กำหนดแนวทางในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากไม้ไผ่และแนวทางการจัดการและการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร
 
     ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำด้วยไม้ไผ่ 
 
เอกสารดาวน์โหลด "Click"


Top