สหรัฐประกาศแก้ไขมาตรฐานสำหรับที่จัดเก็บเสื้อผ้า (Clothing Storage Units)

01 ต.ค. 2562

เรื่อง สหรัฐประกาศแก้ไขมาตรฐานสำหรับที่จัดเก็บเสื้อผ้า (Clothing Storage Units)
 
เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ ว่า American Society for Testing and Materials (ASTM) ได้ออกประกาศมาตรฐานสำหรับที่จัดเก็บเสื้อผ้า (Clothing Storage Units) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ว่าด้วยมาตรฐาน ASTM F2057-19 เพื่อแก้ไขมาตรฐาน ASTM F2057 ตามที่คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสินค้าผู้บริโภคของสหรัฐ (US Consumer Product Safety Commission : CPSC) ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและลดอันตรายสำหรับการใช้ที่จัดเก็บเสื้อผ้า เพื่อลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตกับเด็ก โดยเพิ่มเติมความชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตของการใช้ประโยชน์ที่จัดเก็บเสื้อผ้า และข้อกำหนดในการติดฉลาก
 
     ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สหรัฐประกาศแก้ไขมาตรฐานสำหรับที่จัดเก็บเสื้อผ้า (Clothing Storage Units) 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม "Click"


Top