งาน China International Import Expo 2019 (CIIE 2019) และการเข้าร่วมกิจกรรม Supply-Demand Matchmaking Conference

30 ก.ย. 2562

งาน China International Import Expo 2019 (CIIE 2019) และการเข้าร่วมกิจกรรม Supply-Demand Matchmaking Conference 
 
               ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการจัดงาน China International Import Expo 2019 (CIIE 2019) ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกิจกรรม Supply-Demand Matchmaking Conference ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการค้าเสรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก และจัดกิจกรรมในรูปแบบการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการจีน ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมในรูปแบบการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการจีน ตามรายละเอียดที่แนบมา 
 
            ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
 
วันที่จัดงาน: China International Import Expo 2019 (CIIE 2019) ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2562 5-10 พฤศจิกายน 2562  และ กิจกรรม Supply-Demand Matchmaking Conference ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 
สถานที่จัดงาน:  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รูปแบบงาน: การแสดงมหกรรมสินค้า และการจับคู่ธุรกิจ (Business Matchmaking) 
ติดต่อเพื่อสมัครเข้าร่วมงาน: หากหน่วยงานใด มีความสนใจเข้าร่วมงาน China International Import Expo 2019 (CIIE 2019) และกิจกรรม Supply-Demand Matchmaking Conference สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้โดยตรง ดังนี้
               -สำหรับBuyer : ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ www.ciie.org ตามขั้นตอนฯที่ปรากฎในคู่มือการลงทะเบียนที่แนบมา (2019 CIIE Registration Instructions) สิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2562 
               -สำหรับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม Supply-Demand Matchmaking Conference: ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์เข่าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านธนาคารแห่งประเทศจีน ประจำประเทศไทยได้ทางอีเมล boonthip.p@bankofchina.com หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 022861010 ต่อ 2226 
 
เอกสารดาวน์โหลด 


Top