ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ Shilpa Abimani 2019 – International Handicrafts Exhibition ”

02 ก.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“ Shilpa Abimani 2019 – International
Handicrafts Exhibition ”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2562 
ณ ศูนย์ประชุม BMICH กรุงโคลัมโบ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
 
เป็นงานศิลปหัตถกรรมนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรม
ของศรีลังกาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านทักษะและเทคนิค วัสดุอุปกรณ์และแนวโน้มตลาดจากการเข้าร่วมงานฯ 
โดยผู้จัดงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่จัดแสดงการเดินทางในศรีลังกา อาหาร ที่พัก และการรับส่งสนามบิน
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
หรือ QR Code