ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ The 46th Bagdad International Fair ”

02 ก.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“ The 46th Bagdad International Fair ”
 
 
 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2562 
ณ กรุงแบกแดด สาธารณรัฐอิรัก
 
 จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างอิรักกับประเทศต่างๆ
และเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและประสิทธิภาพทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศอิรัก
ซึ่งผู้จัดงานจะจัดพื้นที่แสดงสินค้าในคูหาแบบมีหลังคาพร้อมตกแต่งให้แก่ประเทศ
ที่เข้าร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและสามารถขอพื้นที่เพิ่มเติมได้ (มีค่าใช้จ่าย) 
 
ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.expo.iq
หรือ QR Code