งาน the 2019 Chengdu South Asia Procurement & Trade Expo

02 ก.ย. 2562

     
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก One Belt One Road South East Asian NGOs Alliance ว่า Jinniu District’s Bureau of Commerce ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการจัดงาน the 2019 Chengdu South Asia Procurement & Trade Expo ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2019 ณ Chengdu International Trade City เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า และหาลู่ทางสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศต่างๆกับเฉิงตูในอนาคต ในอุตสาหกรรมสาขาผลิตภัณฑ์บริการที่เกี่ยวกับเด็ก เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า นวัตกรรมและอุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าเกษตร สมุนไพร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร เพื่อบรรลุแนวคิด “Purchase Globally and Sell Globally” “Purchase from Sichuan and Sell Globally” และ “Purchase Globally and Sell to Sichuan” 
 
วันที่จัดงาน: 23-27 กันยายน 2019 
สถานที่จัดงาน: Chengdu International Trade City ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
รูปแบบงาน: พิธีเปิด กิจกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อและการค้า การจับคู่ธุรกิจ (Business Matchmaking) การเปิดตัวสินค้าใหม่ และอื่นๆ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย: Jinniu District’s Bureau of Commerce จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน 2,000 หยวน และ ค่าที่พัก 3 วัน 2 คืน ทั้งนี้กระบวนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ผู้เข้าร่วมงานจะเป็นไปตามการพิจารณาของผู้จัดงาน
ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อกับทางผู้จัดงานโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุมที่แนบมาให้(Excel Spreadsheet) และส่งemail ถึง Mr. Jason Yew VIP Commerce & SME, One Belt One Road South East Asian NGOs Alliance อีเมล: jason@oborsea.org ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562
 
เอกสารเพิ่มเติม 1. "Reply Form"
                    2. "Exhibition Schedule"