ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ Food & Agro-Processing Business Matching Forum 2019 ”

13 ส.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“ Food & Agro-Processing Business Matching Forum 2019 ” 
 
 
 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 
ณ Koh Pich – Daimond Island Exhibition Center
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 
การจัดงานดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจในด้านการแปรรูปสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร
เพื่อขยายธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการในกัมพูชา 
 
"สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่" 
Federation of Associations for SMEs of Cambodia (FASMEC) และ Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC)
หมายเลขโทรศัพท์ : +(855) 96 334 8935, +(855) 77 395 157 และ +(855) 97 6277 771
อีเมล : program@yeacambodia.org และ om@fasmec.org