ขอเชิญร่วมงานแสดงธุรกิจSMEsด้านอาหารจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในนิทรรศการธุรกิจอาหารนานาชาติ ครั้งที่ 4 “Food & Hotel Thailand 2019

13 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานแสดงธุรกิจSMEsด้านอาหารจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในนิทรรศการธุรกิจอาหารนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Food & Hotel Thailand 2019"
 
          ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก Osaka International Business Promotion Center (IBPC Osaka) ว่า IPBC Osaka
มีกำหนดการจัดแสดงธุรกิจSMEsด้านอาหารจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2019  ที่บูท N1-N6 ณ Hall 102  ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. 
         ทั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารจากเมืองโอซาก้า จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท UB Corporation Co., Ltd บริษัท Design Pocket. Co., Ltd บริษัท Sky Food Co., Ltd บริษัท Naniwa Abrasive Mfg. Co., Ltd บริษัท Atlas Co., Ltd และบริษัท TOPLINE Corp. จะจัดแสดงสินค้าด้านอาหารและประชาสัมพันธ์ธุรกิจภายในงานด้วย  ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม "Click"