งานthe Second Entrepreneurship Week (EW2019)

07 ส.ค. 2562

งานthe Second Entrepreneurship Week (EW2019)   
        ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก the Yunus Center at the Asian Institute of Technology (Yunus Center AIT: YCA) ว่า YCA ร่วมกับ the University of Michigan-Shanghai Jiao Tong Joint Institute’s Center For Entrepreneurship มีกำหนดการจัดงาน the Second Entrepreneurship Week (EW2019) ภายใต้แนวคิด “Entrepreneurship & Innovation for a Sustainable Belt and Road Region” ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ณ AIT Conference Center จังหวัดปทุมธานี 
 
อัตราค่าสัมมนาฯ  
บุคคลทั่วไป 300บาท
ค่าบริการเพิ่มเติมตามราคาที่กำหนดในเว็บไซด์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 
ที่อยู่สถานที่จัดงาน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 58 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์:  https://bri-ew2019.wixsite.com/entrepreneurshipweek
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม "Click"
แผนที่การเดินทาง "Click"
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
Ms. Bay Koonchaimang  อีเมล: Koonchaimangpanchica@ait.asia