ภาคเอกชนไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมอบรางวัล ASEAN Business Awards 2019 ให้กับบริษัทชั้นนำในอาเซียนที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลปลายปีนี้

31 ก.ค. 2562

นายไพรัช  บูรพชัยศรี   รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ ASEAN Business Awards (ABA)  2019  เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  (กกร.) เป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล ABA 2019 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS) โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN-BIS 2008 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การจัดงาน ABA 2019  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ มุ่งยกย่องเชิดชูบริษัทอาเซียนที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ  พร้อมไปกับการส่งเสริม SMEs ในอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งเถือเป็นกลไกในสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยจะมอบรางวัล “the Most Admired ASEAN Enterprise”  ให้แก่บริษัทที่ถือกำเนิดในอาเซียน (home-grown ASEAN companies) และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN SMEs) ที่มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การค้าในระดับสากลและเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของอาเซียนให้เจริญเติบโต  ทั้งนี้ รางวัล ABA 2019 แบ่งออกเป็นรางวัลที่เปิดรับสมัครเข้าประกวด (9 ประเภทรางวัล) และรางวัลเชิดชูเกียรติ (2 ประเภทรางวัล) รวม 11ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
 
รางวัลที่เปิดรับสมัครเข้าประกวด (8 ประเภทรางวัล)
1. 17 Priority Integration Sectors (Agri-Based, ICT, Aviation, Infrastructure, Automotive, Logistics, Electronics, Retail, Energy, Rubber-Based, Finance, Textiles, Fisheries, Tourism, Food & Beverage, Wood-Based, Healthcare)
2. SME Excellence (Corporate Social Responsibility (CSR), Employment, Growth, Innovation) 
3. Family Business
4. Young Entrepreneur
5. Sustainable Social Enterprise
6. Green Enterprise
7. Startup and IDE (Innovation Driven Entrepreneur)
8. Skill Development
9. Women Entrepreneur
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ (2 ประเภทรางวัล)
10. Friend of ASEAN
11. Most Promising Digitalized MSME
 
ทั้งนี้ กฎเกณฑ์การตัดสินรางวัล ABA 2019 จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และ SMEs สำหรับคณะกรรมการตัดสิน ABA (Panel of Judges) นั้น ประกอบด้วยผู้แทนทรงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเทศละ 1 ท่าน  สำหรับกรรมการจากประเทศไทยในปี 2019 คือ นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี
 
คุณสมบัติของบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นอาเซียนไม่น้อยกว่า 40% ดำเนินกิจการในกลุ่มอาเซียนไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ  ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีใบรับรองสถานะทางการเงิน 3 ปีขึ้นไป   ในส่วนคุณสมบัติของบริษัท SMEs จะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นอาเซียนไม่น้อยกว่า 40% 
ดำเนินกิจการในกลุ่มอาเซียนไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ  ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปีและต้องมีใบรับรองสถานะทางการเงิน 2 ปีขึ้นไป
 
สำหรับบริษัทเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ABA 2019 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ฝ่ายประสานงาน ABA) โทร.  02 697 6855 และกำหนดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
 
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ภาพประกอบ