ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ

04 ก.ค. 2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ"โอกาสธุรกิจวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ของไทยในจีน"
__________________________________________
 
เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก หอการค้าไทยในจีน ว่า หอการค้าไทยในจีน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจผลิตรายการวิทยุ ภาพยนตร์และละคร  นครเซี่ยงไฮ้ และคณะจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง (iCiE 2019) มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสธุรกิจวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ของไทยในจีน” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-15.00น. ณ ห้องประชุม Fortune 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว พระราม 9 เพื่อแนะนำศักยภาพและโอกาสธุรกิจในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในประเทศจีน อาทิ ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ธุรกิจดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
 
     ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการพิจารณากลับไปยัง email : penchan.is@thaichamber.org  ภายในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2562 


Top