ต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok: JCC)

  

 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok : JCC) เพื่อแนะนำคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ชุดใหม่ พร้อมทั้งหารือในประเด็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปี 2562 โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยควรสนับสนุนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าและการลงทุนในเขตการค้าเสรีกรอบต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตท้องถิ่นและการแก้ปัญหาเรื่องค่าแรงงานขั้นต่ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านอุปโภค-บริโภคและการศึกษาให้มากขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้คาดการ์ณว่าในปี 2562 GDP จะเติบโต 2.5 - 3%


ข่าวสาร