การรับคำขอให้พิจารณาเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิม (Flat Rolled Product of Stainless Steel)

04 ก.ค. 2562

เรื่อง การรับคำขอให้พิจารณาเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิม (Flat Rolled Product of Stainless Steel)
_________________________________________________________
 
     เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าระหว่างประเทศ ว่า หน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ส่งสำเนาเรื่อง แจ้งการรับคำขอให้พิจารณาเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิม (Flat Rolled Product of Stainless Steel) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และไทย มาเพื่อทราบและแจ้งสมาชิกที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน
 
เอกสารดาวน์โหลด "Click"
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
โทร 02 547 4738
โทรสาร 02 547 4741


Top