ประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำกรุงปักกิ่ง (BOI, Beijing)

นายศรัณยู ชเนศร์ กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย เป็นประธานในการประชุมหารือกับคุณดลพร อัชววรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำกรุงปักกิ่ง และคณะนักธุรกิจจีน จากเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน และทำกิจกรรม Business Networking ระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้นักธุรกิจจีนเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพที่นักธุรกิจจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในด้านการค้าและการลงทุน โดยหน่วยงาน BOI ประจำกรุงปักกิ่งได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้ตลอดมา และได้จัดคณะนักธุรกิจจีนเข้ามาศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง นอกไปจากนี้ที่ประชุมยังเห็นพ้องว่า ทั้ง 2 ประเทศต่างก็มีจุดแข็งที่สามารถต่อยอดความร่วมมือด้านต่างๆ ได้ในอนาคต ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ข่าวสาร