เริ่มแล้ว!! Big Brother Season 3 : ยกระดับผู้ประกอบการขนาดย่อมสู่ผู้ประกอบการขนาดกลาง

    

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศบริษัทน้อง ในโครงการ Big Brother (Season 3) ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์ และแสดงความยินดีกับบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 53 ราย โดยจะได้รับการถ่ายทอดองค์​ความรู้​จากบริษัทพี่เลี้ยง​ ระดับประเทศ 16 บริษัท เพื่อยกระดับผู้ประกอบการขนาดย่อมไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนำไปสู่การจ้างงานและการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจขนาดใหญ่ สร้างวิสัยทัศน์การเป็นผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในมิติต่างๆ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจรองรับการแข่งขันทั้งภายในและและภายนอก ถ่ายทอดวิธีคิด แนวทางการทำงานและประสบการณ์ของบริษัทชั้นนำแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม และสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
 
    
 
ข้อมูลเพิ่มเติม :
บริษัทพี่เลี้ยง 16 บริษัท
 1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 4. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 6. บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 8. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
 11. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
 13. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 14. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 15. บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด
 16. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
กลุ่มสนับสนุนจัดอบรมด้านการเงิน
 1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารทหารไทย
 5. SME D Bank
 6. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มสนับสนุน (บริษัทเอกชน)
 1. เครือเบทาโกร
 2. บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
 3. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ข่าวสาร