Assistive Technology for Life 2019

14 มิ.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“ Assistive Technology for Life 2019 ” 
 
 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25  – 28 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์แสดงสินค้า Taipei Nangang Exhibition Center 
เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
 
   เป็นงานแสดงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) และ
การดูแลทางสุขภาพระยะยาว (Long-term care) ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ซึ่งนอกจากการจัดแสดงสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว
ยังมีการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับผู้เข้าร่วมงาน ผู้ประกอบการ และผู้เข้าชมงาน 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
คุณโหยว ฟัง อี้
 
Tel : (02) 2874 3415 ต่อ 217