นายกลินท์ สารสิน ประธานฯ และนายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานฯ ร่วมต้อนรับนายหลี่ ซี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง

    

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วยนักธุรกิจชั้นนำของไทย ร่วมให้การต้อนรับ นายหลี่ ซี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง ในโอกาสเดินทางร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าจีน(กวางตุ้ง) - ไทย หรือ China (Guangdong) - Thailand Economic Cooperation Conference ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อค ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง กรมการพาณิชย์มณฑลกวางตุ้ง หอการค้าไทย-จีน และสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และการค้าอันดีระหว่างมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย เพื่อแนะนำแผนการพัฒนาพื้นที่ต้าวัน (กวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า) (Greater Bay Area) โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและโอกาสทางธุรกิจในมณฑลกวางตุ้ง และเพื่อพบปะ เจรจาทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย-จีน

โอกาสนี้ นายหลี่ ซี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน 44 ปี โดยเฉพาะเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง จึงนำนักธุรกิจจากมณฑลกวางตุ้งเข้ามาหาช่องทางการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งกวางตุ้งนับเป็นมณฑลใหญ่และมีมูลค่าการส่งออกอันดับ 1 ของจีน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 30 ปี โดยในปี 2018 มีมูลค่าการเศรษฐกิจ (GDP) มากถึง 9.73 ล้านล้านหยวน และคาดว่าในปี 2019 จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านล้านหยวน และยังเป็นประตูการค้าสู่ประเทศจีน ด้วยมีการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์การผลิต การใช้ระบบเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในจีน
 
    
ภาพ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 
ประกอบกับมณฑลกวางตุ้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area (GBA) ที่ประกอบด้วย กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า โดยมีประชากรรวมกันถึง 70 ล้านคน และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งตามยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน ต้องการให้ GBA เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวกับพื้นที่ EEC ทำให้จีนและไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญในภูมิภาคเอเชีย ด้วยจีนนั้นมีนโยบายปฏิรูปประเทศเพื่อยกระดับประเทศไปอีกขั้น ขณะที่ไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ EEC ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ดังนั้นจึงได้เสนอแนวทางกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน 5 ด้าน ได้แก่
  1. การสนับสนุนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเขตเศรษฐกิจ GBA กับ EEC ของไทย
  2. การขยายความร่วมมือการลงทุน โดยส่งเสริมบริษัทไทยและกวางตุ้งแลกเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น จากปัจจุบันไทยลงทุนในกวางตุ้ง 755 โครงการ และกวางตุ้งลงทุนในไทย 113 โครงการ
  3. การยกระดับการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ E-Commerce และการพัฒนาระบบ 5G
  4. การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและประมง การใช้จ่ายในชนทบท
  5. การขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น จากปี 2018 ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย จำนวน 1.5 ล้านคน
นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาหัวข้อเรื่อง โอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่าง กวางตุ้ง - ไทย ในเขตพื้นที่พัฒนาต้าวัน (Greater Bay Area), ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), งาน Roadshow "2019 Guangdong 21st Centry Maritime Silk Roadf International Expo" และยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและกวางตุ้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจับคู่ธุรกิจระหว่างกันอีกด้วย

 

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official 


ข่าวสาร