หารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

      

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พบหารือกับ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (คุณอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง) ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มีแนวทางดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการค้า สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่มาประกอบธุรกิจในนครโฮจิมินห์ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และภาคเอกชนไทย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าไทย-เวียดนามของสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน (Advising Investment and Trade Institute : AITI) เป็นต้น ณ ห้องรับรอง 3203 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 


ภาพประกอบ

ข่าวสาร