โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562

04 มิ.ย. 2562

    

เมื่อภาคค่ำวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ของงานประชุมหอการค้าภาค 5 ภาค ได้มีการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 โดยเริ่มจากกิจกรรมการประมูลทุเรียน “นนทบุรี” ซึ่งกิจกรรมนี้ดร.กฤษณะ  วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ได้นำ “ทุเรียนหมอนทองแท้” จำนวน 3 ลูก จากสวนของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นทุเรียนที่มีความอร่อย และหาทานยากมากที่สุดของประเทศก็ว่าได้ เนื่องจากปัจจุบันท่านที่จะทานทุเรียนแท้จากสวนของจังหวัดนนบุรีนั้น จะต้องจองกันข้ามปี เพราะในแต่ละปีจะมีผลผลิตที่ออกมาน้อยมาก
 
นอกจากนั้น ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ประธานหอการค้าจังหวัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด รวมทั้ง YEC หอการค้าจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ คือ การบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยกิจกรรมช่วงนี้ ดร.กฤษณะ  วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมบนเวที สำหรับผลการประมูลทุเรียน มีดังนี้
  • รอบแรก
ลูกที่ 1 ผู้ที่ประมูลได้ ได้แก่ คุณเรืองศักดิ์  แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประมูลได้ในราคา 70,000 บาท
ลูกที่ 2 ผู้ที่ประมูลได้ ได้แก่ คุณวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลได้ในราคา 80,000 บาท
ลูกที่ 3 ผู้ที่ประมูลได้ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ นำโดยคุณวัฒนา  
ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ ประมูลได้ในราคา120,000 บาท
 
  • รอบที่สอง
เนื่องจากคุณเรืองศักดิ์  แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ได้มอบทุเรียนให้กับคุณกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ซึ่งคุณกลินท์  สารสิน ก็ได้ขอให้นำไปประมูลใหม่ และคุณวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มอบทุเรียนคืนให้กับหอการค้าไทย เพื่อประมูลใหม่ ซึ่งผลการประมูลใหม่มี ดังนี้
ลูกที่ 1 ผู้ที่ประมูลได้ ได้แก่ คุณกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประมูลได้ในราคา 100,000 บาท
ลูกที่ 2 ผู้ที่ประมูลได้ ได้แก่ คุณจีรพันธ์  อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประมูลได้ในราคา 100,000 บาท

    

สรุปยอดรวมจากการประมูลทั้งหมด เป็นเงิน 470,000 บาท
สำหรับ ยอดเงินบริจาค จากผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ได้รับเงินจำนวน 230,000 บาท
สรุปรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
ช่วงเช้าวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ในปีนี้ คุณกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้บริจาคเงินสบทบทุนให้กับโครงการอีก 100,000 บาท นอกจากนั้น หอการค้าไทยได้เรียนเชิญ คุณศุภชัย  เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทย ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Transformation” ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯได้รับทราบ คุณศุภชัย  เจียรวนนท์ ยังได้มอบเงินสบทบทุนให้กับโครงการอีก 500,000 บาท ทำให้ยอดเงินของโครงการฯในขณะนี้ มีทั้งสิ้น 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) ซึ่งหอการค้าไทยจะได้มีการเชิญชวนไปยังสมาชิกและเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)

 

YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ภาพประกอบ