หอการค้าไทยจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด”ประจำปี 2560

หอการค้าไทยจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด”ประจำปี 2560

ประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด (สมัยแรก) ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประธาน และเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ