Bio Asia – Taiwan 2019

10 พ.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงาน
“ Bio Asia – Taiwan 2019 ”
 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2562 ณ ไทเป ไต้หวัน
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) แจ้งว่า Taiwan Bio Industry Organization (Taiwan Bio) จะจัดงาน “ Bio Asia – Taiwan 2019 ”
เลยอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานเพื่อนำเสนอกฎระเบียบและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและด้านเภสัชกรรมของไทยต่อไป
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือสแกน QR Code ได้ที่
 


Top