ต้อนรับและหารือ Mr.Bayanjargal Byambasaikhan ประธานสภาธุรกิจมองโกเลีย

          

คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร กรรมการนายทะเบียน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการคณะกรรมการเอเชีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาชิก ได้ให้การต้อนรับ Mr.Bayanjargal Byambasaikhan ประธานสภาธุรกิจมองโกเลีย (The Business Council of Mongolia ) และ H.E. Mr.Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอินเดีย ในประเด็นการเดินทางและการขนส่งระหว่างไทย-มองโกเลีย ตลอดจนสินค้าที่มองโกเลียมีความต้องการอาทิ ข้าว น้ำตาล เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายมองโกเลีย ได้เชิญชวนให้ฝ่ายไทยนั้นจัดคณะเดินทางไปเยี่ยมชมประเทศมองโกเลียเพื่อศึกษาตลาดพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุน ณ ห้อง 3203 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ข่าวสาร