การอบรมผ่าน e-Learning ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2

02 พ.ค. 2562

รายละเอียดโครงการ 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

รายละเอียดโครงการ "Click"

สมาคมธนาคารไทย  "Click"

 

 

 

THE THAI BANKERS’ ASSOCIATION
4th Fl., 5/13  Moo 3.,  Chaeng Wattana Road,                         
           
Khlong-Kluea Sub-district,  Pak-Kret District, 

Nonthaburi 11120, THAILAND
Tel. (66)090-982-7935, (66)2-5587500#824

E-mail : Prapaporn@tba.or.th

 

 


Top