ขอเชิญร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจ Slovak Matchmaking Fair

26 เม.ย. 2562

ขอเชิญร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจ
 
 
Slovak Matchmaking Fair
 
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ เมือง Nitra สาธารณรัฐสโลวัก
 
งานแสดงสินค้าดังกล่าวเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ง
อนาคตของสาธารณรัฐสโลวักในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและไฟฟ้า แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
อีกทั้งเมือง Nitra ได้มีการเปิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Tel : +421 258 260 100,101


Top