ดัชนีหอการค้าไทย เดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

22 เม.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือน มี.ค. ปรับตัวลดลง อยู่ที่ 48.4 จากเดิมอยู่ที่ 48.5  โดยเป็นผลมาจากความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลและสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคต ที่มีความไม่แน่นอนและขาดเสถียรภาพ การปรับตัวลดลงของ SET Index ในเดือน มี.ค. 14.83 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ.   การปรับลดปอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ เหลือ 3.8 % จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.0 % และสถานการณ์ของมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่กทม. และปริมณฑล และบางจังหวัดของเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ภาพประกอบ

Top