หอโคราชเซ็นต์ MOU กวางโจว เชื่อม 2 เมืองส่งเสริมการค้า-ท่องเที่ยว

10 เม.ย. 2562

  

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหอการค้ากวางโจว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงาน Guangzhou – Korat Trade & Tourist Expo 2019 โดยมีนายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมศุลกากร กรมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และอีกหลายหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ด้วย

นายชัชวาล  วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงาน Guangzhou – Korat Trade&Tourist Expo 2019 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทางธุรกิจการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาแบบประจำ โดยมีหอการค้าจังหวัดนครราชสีมากับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์, กลุ่ม 2 นคราบุรี และอาเซียน ร่วมกับหอการค้ากวางโจว กวางตุ้งและกลุ่มมณฑลฝูเจี้ยน ไห่หนาน เจียงซี หูหนาน จัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนหรือกิจกรรมแบบเยี่ยมเยือนของทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับเป็นฝ่ายเจ้าภาพผู้จัดงาน ในการให้การสนับสนุนอีกฝ่าย เพื่อประสานงานปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างทั้ง 2 เมือง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดใกล้เคียง และประเทศในเขตอาเซียน รวมทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

ขอบเขตความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย (๑) การค้า ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจการค้า สนับสนุน สินค้าที่นำมาจำหน่าย อาหาร ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตรต้องเป็นสินค้าชุมชนในพื้นที่และได้รับการรับรองจากหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและหอการค้ากว่างโจวเท่านั้น (๒) การท่องเที่ยว ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาบริการด้าน การท่องเที่ยว พัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรในชุมชน ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและ การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว (๓) วัฒนธรรม ดำเนินการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ วิถีชุมชนและสนับสนุนให้วัฒนธรรมชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน (๔) การศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโคราช – จีน การจัดซัมเมอร์แคมป์ ในระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา เยาวชน และการแข่งขันกีฬา
 
ประเภทสินค้าจัดแสดง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์การเกษตร, สินค้าไฮเทค, การแลกเปลี่ยนการศึกษา, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองกว่างโจว, โซล่าเซลล์, อินเวสเตอร์, ปั้มน้ำ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, ของเล่น, กล้องวงจรปิด, เครื่องใช้สำนักงาน, เสื้อผ้า, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ตกแต่งโรงแรม, เครื่องจักร, อุปกรณ์งานป้ายโฆษณา, สินค้าอารีบาบา มีสินค้าจากจีนร่วมออกบูธ 100 บูธ, สินค้าไทย 200 บูธ และช่วงปลายปี โคราชก็ได้กำหนดจัดแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน โดยนำคณะผู้ประกอบการไทยไปออกบูธที่จีนเช่นกัน จำนวน 100 บูธ ซึ่งฝ่ายจีนก็จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายไทย
 
 
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ภาพประกอบ

Top