เยี่ยมชมและเรียนรู้ความก้าวหน้าการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

03 เม.ย. 2562

    

    

เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2562 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมและเรียนรู้ความก้าวหน้าการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 100,000 ราย ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของโลกยุคปัจจุบัน ที่ภาคธุรกิจจะต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงและการหยุดชะงักในบางธุรกิจ แนวทางการขับเคลื่อนของหอการค้าไทยมุ่งเน้น Trade & Services 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม (Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง (Execution) ด้วยการพัฒนา และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก

การศึกษาดูงานในวันนี้ จึงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยประสงค์ให้สมาชิกผู้ประกอบการได้เปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)ฃ
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


Top