งานเลี้ยงสังสรรค์ Trade Association’s President Club (TAP) Social

    

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารเย็น (TAP Social) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายกสมาคมการค้าและสมาชิก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ Trade Association’s President Club (TAP Club) ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างการรวมตัวของผู้บริหารระดับนายกสมาคมการค้า ให้เกิดเป็นเครือข่ายสมาคมการค้าที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมการค้าให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 6 คณะเพื่อมาขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงาน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เขาร่วมงาน พร้อมกล่าวให้ความร่วมมือและความเชื่อมโยงเครือข่ายของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และยังได้เล่าถึงนโยบายการทำงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ข่าวสาร