หอฯไทย หารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐโอไฮโอและรัฐเพนซิลเวเนีย

    

    

ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมการค้าของรัฐโอไฮโอและรัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 3305 ชั้น 3 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้แนะนำองค์กร และหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐโอไฮโอและรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเมื่อปี 2561 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับรัฐโอไฮโอและรัฐเพนซิลเวเนีย มีมูลค่า 1,682 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 840 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้แทนสภาหอการค้าฯ ยังมีการเชิญชวน ฝ่ายสหรัฐฯ มาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ข่าวสาร