ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและสัมมนานานาชาติ “ International Electronics, IT & Telecom Trade Show (ITCN Asia 2019) ครั้งที่ 19 ”

27 มี.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและสัมมนานานาชาติ
 “ International Electronics, IT & Telecom Trade Show 
(ITCN Asia 2019) ครั้งที่ 19  ”
 
 
 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2562
ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Mr. Umair Nizam รองประธานบริษัทฯ
ผู้อำนวยการงานแสดงสินค้า ICTN Asia 2019
Tel : +92 335 3572280