ขอเชิญเข้าร่วมงาน รวบรวมวัตถุดิบและส่วนผสมสำหรับอาหารเอเชีย “ IFEX Philippines NXTFood Asia ”

27 มี.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
รวบรวมวัตถุดิบและส่วนผสมสำหรับอาหารเอเชีย
“ IFEX Philippines NXTFood Asia ”
 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562
ณ World Trade Center เมืองปาไซ กรุงมะนิลา
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Ms. Rowena G. Mendoza , Ms. Romina Aurea C.Magno
E-mail : rmendoza@citem.com.ph , mevio@citem.com.ph
Tel : (02) 8312201 ต่อ 261/277 , (02) 831 2201 ต่อ 326
หรือสแกน QR Code