ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน The International Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019)

25 มี.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน
 
The International Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019)
 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2562
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย
และแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
น.ส.รัตกรณ์ วุฒิบูรณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองแผนงาน
Tel : 084-759-3175


ข่าวสาร

Top