หารือร่วมกับ Mr.Jeffrey D.Nygaard รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ การพัฒนาและเทคโนโลยี บริษัท Seagate Technology LLC

    

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr.Jeffrey D.Nygaard รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ การพัฒนาและเทคโนโลยี บริษัท Seagate Technology LLC ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 3203 ชั้น 2 อาคาร บรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทย และแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจของไทยภายหลังการเลือกตั้ง รวมถึง แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูล และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคต

    

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ภาพประกอบ

ข่าวสาร