คณะกรรมการหอการค้าไทย เดินทางเยี่ยมเยือน แขวงหลวงพระบาง-แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว

    

    

     คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดินทางเยือน แขวงหลวงพระบาง-แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 เมื่อคณะฯ เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง สปป.ลาว จึงเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมคารวะ นายคำขัน จันทะวีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบาง พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับแขวงหลวงพระบาง จากนั้นคณะฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น โดยหอการค้าหลวงพระบางให้การต้อนรับ และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ร้านอาหารมีไซผล

     เช้าวันต่อมา (15 มีนาคม) คณะฯ ร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว แก่พระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตร บริเวณหน้าวัดแสนสุขาราม (WatSaensukkaram) จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองไชยะบูลี เพื่อรับฟังความเป็นมาและการดำเนินการสร้างเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบูลี จากผู้บริหารของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบูลี พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพรอบๆ เขื่อน หลังจากนั้นคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงเมืองไชยะบูลี

      และในวันที่สามของการเยือน นายกลินท์ฯ ร่วมออกรอบตีกอล์ฟ กับ นายคำขัน จันทะวีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบาง ณ หลวงพระบางกอล์ฟคลับ จากนั้นเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง พร้อมเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าโครงการ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน น่าน-แขวงหลวงพระบาง ณ เฮือนจัน (เฮือนมรดก) หลวงพระบาง จากนั้นคณะฯ จึงเดินทางกลับไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวร์ เที่ยวบินที่ PG 946 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ในเวลา 19.00 น.

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ภาพประกอบ

Top