ร่วมหารือกับ สขค. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าให้แก่หอการค้าจังหวัด

    

    

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และคณะฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าพบคณะกรรมการหอการค้าไทย โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละจังหวัด เพื่อเผยแพร่ความรู้และชี้แจงแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้แก่หอการค้าจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยจะจัดกิจกรรมภาคละ 2 จังหวัด (จังหวัดละ 1 ครั้ง)

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official