ต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐจากตูเจียงเยี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

    

    

คุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐจากตูเจียงเยี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำคณะโดย Mr. Li Guanghui, Executive Vice Mayor of Dujiangyan Municipal People’s Government โดยมีสาระสำคัญในการหารือเรื่องการขยายความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ข่าวสาร