หอการค้าไทยเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดแพร่

05 มี.ค. 2562

    

    

คณะกรรมการหอการค้าไทย โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดน่าน และหอการค้าจัหวัดแพร่ พร้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 โดยมีนายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จากนั้นคณะฯ เดินทางเข้าประชุมร่วมระหว่างหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดน่าน พร้อมทั้งมอบป้ายของดีจังหวัดน่านแก่บริษัทและห้างร้านที่ได้รับคัดเลือกจากหอการค้าไทยจำนวน 6 รางวัล ณ ห้องประชุม น่าน บูติก รีสอร์ท จากนั้นคณะฯ ร่วมชมงานอุตสาหกรรมเกษตร น่าน แฟร์ 2019 : NAN AGRO - INDUSTRY FAIR 2019

วันที่ 1 มีค. คณะเดินทางไปยังวัดภูมินทร์ จ.น่าน เพื่อเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ซึ่งได้เขียนขึ้นในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี โดยมีภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” อันลือเลื่อง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นภาพงามเยี่ยมของวัดภูมินทร์ ทั้งยังได้รับฉายาว่า “ภาพกระซิบรักบรรลือโลก” จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิถีบ้านน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อรับฟังการบรรยายที่มาของการรวมกลุ่ม พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินการแปรรูปสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ครีมอาบน้ำ สบู่ แชมพูสระผม และอื่นๆ เป็นการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งหอการค้าไทยได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มีคุณภาพและยอดขายเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นคณะฯ เดินทางไปยัง Cocoa Valley Resort อ.ปัว จ.น่าน โดยคุณนูญ-มนูญ ทนะวัง เจ้าของฯ นำคณะฯ เยี่ยมชมวิธีการปลูกโกโก้และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ภายในรีสอร์ท

    

    

จากนั้นคณะฯ เดินทางไปยังจังหวัดแพร่ พร้อมเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ และร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดแพร่ โดยมีนายปัญจพล ประสิทธิโสภิณ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากหอการค้าไทย และนั่งรถรางเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าแพร่ วันรุ่งขึ้น คณะฯ เดินทางสักการะพระเจ้าตนหลวง และเยี่ยมชมวัดนาคูหา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงาน การแปรรูปจากต้นห้อม และกิจกรรมย้อมผ้าหม้อห้อม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้อมนาคูหา หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังพระธาตุอินทร์แขวน อ.เมือง จ.แพร่ เพือกราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวน (พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ) และจากนั้นคณะฯ ยังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8005 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)


Top