ต้อนรับประธานสภาธุรกิจศรีลังกา-ไทย และคณะนักธุรกิจชาวศรีลังกา

01 มี.ค. 2562

            

 
          
 
 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับนาย Rizan Nazeer ประธานสภาธุรกิจศรีลังกา-ไทย และคณะนักธุรกิจชาวศรีลังกา ร่วมด้วยเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย (H.E. Mrs. Kshenuka Dhireni Senewiratne) และเอกอัครราชทูตไทย ประจำศรีลังกา (นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ) ที่ประชุมได้หารือแนวทางการขยายมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจศรีลังกา-ไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชนและสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างสองประเทศ