ร่วมงานสัมมนาโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและฮ่องกง

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและฮ่องกงในโอกาสที่ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Mrs. Carrie Lam) เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อทำพิธีเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำประเทศไทย (Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00 – 12:30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนางแคร์รี่ หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กล่าวปาฐกถาพิเศษ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและฮ่องกงจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1. การลงนามระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)

2. Innospace (Thailand) กับ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)

3. Innospace (Thailand) กับ Hong Kong Cyberport

4. Innospace (Thailand) กับ Ho & Partners Architects Engineers & Development Consultants Limited (HPA)

 

 

 


ข่าวสาร