คุณกลินท์ สารสิน ประธานฯ ให้การต้อนรับและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาท่องเที่ยว สัตว์ป่า และศาสนาคริสต์

12 ก.พ. 2562

    

    

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอกาค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและหารือกับ นายจอห์น อมาราตุงก้า (John Amaratunga) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาท่องเที่ยว สัตว์ป่า และศาสนาคริสต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยทั้งฝ่ายมีการหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ทั้งนี้ รัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐบาลศรีลังกามีมติให้ฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวไทยที่สนใจเดินทางไปศรีลังกา โดยจะเริ่มในปี 2562 นี้เป็นต้นไป


Top